izzyRest – system gastronomiczny

790.00 2,490.00 

 

izzyRest to prosty w obsłudze i bardzo rozbudowany system gastronomiczny.

izzyRest POS to bardzo rozbudowany system gastronomiczny, zastępujący kasę fiskalną, umożliwiający prowadzenie sprzedaży w obiekcie gastronomicznym z wykorzystaniem ekranów dotykowych lub urządzeń POS

 

SKU: Brak danych Kategoria:

Opis

Najważniejsze funkcje:

 • Funkcje "biurowe"łatwe i naturalne przeglądanie i edytowanie towarów, receptur i produktów (rezygnacja z kodów, operacje jedynie na nazwach – najbardziej naturalne z możliwych, zastosowanie technologii drag&drop np .przy przesuwaniu towarów pomiędzy poszczególnymi grupami),

   

   

  rozbudowane definiowanie uprawnień użytkowników,

  tworzenie receptur na zasadzie przeciągania myszą odpowiednich składników,

  definiowanie receptur dla dowolnej ilości porcji (możliwość zmiany ilości porcji w trakcie tworzenia receptur),

  obliczanie kosztu receptury na bieżąco w trakcie jej tworzenia w/g średniej ceny magazynowej składników lub w/g ostatnich cen przyjęcia na magazyn,

  definiowalne wszystkie listy słownikowe,

  dowolnie definiowalne przeliczniki jednostek miary,

  szybki dostęp do raportów i wykresów (np. historia obrotu towarem, stan magazynowy na dowolny dzień wstecz, raport godzinowy sprzedaży)

  dowolne wyszukiwanie, filtrowanie i grupowanie danych,

  moduł kalkulacji kosztów (doskonałe narzędzie do planowania większych imprez z możliwością zapisania w zewnętrznym pliku danej kalkulacji, automatyczne przygotowanie listy zakupów, itp),

  automatyczne raporty braków magazynowych na podstawie stanów minimalnych i poziomów ostrzegawczych,

  bezpośredni pogląd rachunków kelnerskich (wraz z ich pełną historią)

  dostęp do rozliczeń kelnerskich, analizy rozliczeń,

  możliwość śledzenia dowolnych połączeń (np. towar->receptury w których występuje->rachunki na których został sprzedany->szczegóły rachunku->szczegóły operacji magazynowej itp.),

  dowolnie definiowane raporty i wydruki, w tym wykresy,

  współpraca z systemem hotelowym izzyHotel,

  dostęp do pełnej funkcjonalności przez Internet,

  tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych

  rozbudowane definiowanie promocji i rabatów

  obsługa sieci lokali dzięki możliwości synchronizacji baz danych na poziomie klientów, definicji surowców, receptur, produktów, promocji, itd.

 • Obsługa magazynów:rozliczanie magazynów on-line,

   

   

  dowolna definiowana struktura magazynów,

  definiowane rodzaje operacji magazynowych,

  łatwe wprowadzanie dokumentów przyjęć PZ (z wykorzystaniem naturalnych przeliczników jednostek miary i zawartości opakowań),

  obsługa dostawców,

  przeglądanie dokumentów magazynowych w dowolnym przekroju (łączenie, grupowanie, filtrowanie danych),

  eksport danych do plików *.xls, *.pdf, *.html, *.txt,

  inwentaryzacje + wydruki arkuszy spisów z natury,

  dowolne wydruki i raporty łącznie z wykresami,

  dostęp do pełnej funkcjonalności przez Internet,

 • Funkcje finansowe:obsługa paragonów z terminala kelnerskiego i części "biurowej",

   

   

  obsługa faktur VAT z terminala kelnerskiego i części "biurowej" (możliwość automatycznego łączenia pozycji rachunku według stawek VAT i fakturowania "usług gastronomicznych",

  faktury korekty,

  zamiana paragonu na fakturę,

  obsługa faktur zaliczkowych,

  analizy sprzedaży w/g dowolnych danych,

  rejestr VAT,

  dokumenty KP/KW,

  kalkulator odsetek (definiowalna stawka odsetek),

  możliwość generowania danych do systemu księgowego,

Informacje dodatkowe

wersja

mini, POS, POS+Magazyn