FAQ

Czy po 01.05.2019 konieczna jest korekta zapisanych stawek VAT na urządzeniach fiskalnych ?

Tak, do dnia 31.07.2019 każdy posiadacz kasy fiskalnej jest zobowiązany do zmiany stawek VAT na zgodne z nową matrycą tj. A=23%, B=8%, C=5%, D=0%, E=ZW

 

Czy przegląd techniczny kasy fiskalnej jest obowiązkowy?

Tak, obowiązkiem posiadacza kasy jest wykonywanie przeglądu kasy fiskalnej nie rzadziej niż co dwa lata. W przypadku zawieszenia działalności nie jest konieczne wykonywanie przeglądu lecz powinno się dokonać przeglądu kasy fiskalnej na dzień przed planowanym wznowieniem działalności.

 

Ile czasu należy przetrzymywać kopie papierowe paragonów?

Niestety zmiany w prawie podatkowym na rok 2013 przywróciły obowiązek przechowywania kopii dokumentów fiskalnych przez okres 5 lat. Od 2 lipca do końca 2012 roku okres ten wynosił jedynie 2 lata.

 

Czy potrzebna jest kasa fiskalna rezerwowa?

Nie jest konieczna, ale może okazać się bardzo przydatna w przypadku gdy: – używana kasa uległa uszkodzeniu wymagającemu zabranie urządzenia do serwisu producenta, – kończy się pamięć fiskalna w używanej kasie (kasy mają ograniczoną ilość wpisów – raportów dobowych) Zalecamy rozważyć zakup kasy rezerwowej podczas pierwszego zakupu urządzeń fiskalnych w celu zmniejszenia jej kosztu, przez możliwość odliczenia – zwrotu z Urzędu Skarbowego.

 

Czy mogę zakupić najtańszą kasę np. w serwisie aukcyjnym?

Oczywiście że tak, jednak zalecamy zweryfikować sprzedającego, czy oferowany sprzęt pochodzi z pewnego źródła, upewnić się, czy sprzęt posiada aktualną homologację Ministerstwa Finansów, oraz uzgodnić ze sprzedającym lub innym podmiotem świadczącym usługi serwisowe temat programowania i fiskalizacji kasy, szkolenia z obsługi i późniejszej opieki serwisowej nad urządzeniem. Niejednokrotnie okazuje się, że zakup w okazyjnej cenie jest takim faktycznie jedynie początkowo.

 

Co powinien zawierać nagłówek paragonu kasy fiskalnej?

Imię i nazwisko (osoby fizyczne) lub nazwę podatnika (spółki) – adres punktu sprzedaży lub adres siedziby podatnika w przypadku, gdy sprzedaż prowadzona jest w miejscach niestałych. NIP nie jest konieczny w nagłówku, ponieważ jest to najważniejszy parametr na paragonie i drukowany jest zawsze pod nagłówkiem.

Jak wykonać raport roczny fiskalny?

Przepisy dotyczące kas fiskalnych nie mówią nic na temat raportu rocznego fiskalnego. W większości przypadków chodzi tu jedynie o chęć zweryfikowania sumy sprzedaży z całego roku. W tym celu należy wykonać raport okresowy według dat podając zakres od pierwszego do ostatniego dnia roku i wybrać Podsumowanie. Uwaga! Wybranie raportu Pełnego spowoduje wydruk wszystkich raportów dobowych z całego roku!